Aktualności

Przewóz materiałów niebezpiecznych ADR

SZKOLENIA » Przewóz materiałów niebezpiecznych ADR

Przewóz materiałów
niebezpiecznych ADR


Kurs ADR dla kierowców dotyczy:
- Kierowców zawodowych, którzy chcą uzyskać uprawnienia ADR i których uprawnienia wygasły (kursy początkowe).
- Kierowców zawodowych, którzy posiadają uprawnienia ADR i chcą przedłużyć ich ważność o kolejne 5 lat w ostatnim roku ich ważności (kurs uzupełniający).

Wymagania dotyczące kursu ADR dla kierowców:
Każdy kursant, który chce przystąpić do kursy ADR przeznaczonego dla kierowców musi mieć ukończone 21 lat oraz spełniać wymagania ustawy o ruchu drogowym i ustawy o transporcie drogowym.

Kurs ADR obejmuje:
- szkolenie podstawowe ADR dla wszystkich klas (szkolenie dotyczy przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas; co najmniej 24 godziny lekcyjne)
- szkolenie specjalistyczne ADR dla cystern (do szkolenia może przystąpić osoba po podstawowym szkoleniu ADR; szkolenie dotyczy przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach; co najmniej 16 godzin lekcyjnych)

Cel kursu:
Celem szkolenia jest zapoznanie z zagrożeniami występującymi podczas przewozu oraz przekazanie informacji niezbędnych do zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku, jak również przygotowanie do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia jego ewentualnych skutków.

Egzamin państwowy po kursie ADR:
Kurs kończy się egzaminem państwowym, który zostaje przeprowadzony przez Urząd Marszałkowski.
Test pisemny składa się z:
- kurs podstawowy - 30 pytań - 90 minuy
-kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach - 18 pytań - 60 minut
- kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy I - 15 pytań - 45 minut
- kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy VII - 15 pytań - 45 minut

Każdy z powyższych egzaminów uważa się za zdany w przypadku udzielenia przez egzaminowanego co najmniej 2/3 poprawnych odpowiedzi.
W przypadku niezdania egzaminu, osobie przysługuje prawo do jednego egzaminu poprawkowego w terminie 3 miesięcy od dnia rozpoczęcia kursu.

Uzyskane uprawnienia po kursie ADR:
Zaświadczenie potwierdza posiadanie uprawnień, które umożliwiają pracę w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych na terenie Polski i zagranicą.

NASZA CENA


 

KURS ADR

Rodzaj

Część podstawowa

Część doskonaląca

czas trwania

cena

czas trwania

cena

Kurs podstawowy

24 godziny

500 zł

16 godzin

400 zł

Kurs specjalistyczny

       

- cysterny

16 godzin

350 zł

8 godzin

350 zł

Dodatkowo za wydanie zaświadczenia ADR: 50 zł
                                                  Opłata ewidencyjna: 50 gr
 

 

 

 Jak się zapisać?
Dlaczego my? Wyniki i nagrody
 Kontakt z nami