Aktualności

Kategoria B

SZKOLENIA » Kategoria B

 

Kategoria B                              

Kurs podstawowy: 30 godzin teorii i 30 godzin jazdy (TOYOTA YARIS - najnowszy model taki jak na egzaminie, SUZUKI SWIFT)
osoby posiadające kat. B1– 0 godzin teorii i 20 godzin jazdy.
Egzaminy Toruniu lub Grudziądzu.

Prawo jazdy kat. B uprawnia do kierowania:

- pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5t, z wyjątkiem autobusu i motocykla.

- wyżej wymienionym pojazdem z przyczepą lekką Wyżej wymienionym pojazdem z przyczepą inną niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu nie przekroczy 3,5 t

- zespołem pojazdów, złożonym z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t z przyczepą inną niż lekką, którego łączna dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t ale nie przekracza 4,25 t (kod 96) - ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą lekką

- motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat.

Warunki uczestniczenia w kursie prawa jazdy kat. B: 
- minimalny wymagany wiek: 17 lat i 9 miesięcy,
- osoby niepełnoletnie - pisemna zgoda rodzica, lub opiekuna,
- uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem.

Instruktor Roku:
2016 - Grzegorz Kępczyński   
2015 - Mariusz Kępczyński      

2012 - Krzysztofa Kępczyńska


NASZA CENA:

kat. B - 1700 zł
 

 Jak się zapisać?
Dlaczego my? Wyniki i nagrody
 Kontakt z nami


Ośrodek Roku 2016    EFEKT
Ośrodek Roku 2012    EFEKT
Ośrodek Roku 2011    V-MAR

NOWOŚĆ!
U nas masz możliwość zdawania egzaminu samochodem, którym się uczysz!

Samochody są przystosowane do przeprowadzenia egzaminu państwowego! Kursant nie musi stresować się  zapoznaniem z pojazdem egzaminacyjnym.
NA EGZAMIN PODSTAWIAMY NASZ SAMOCHÓD!