Aktualności

Kategoria AM

SZKOLENIA » Kategoria AM

Kategoria AM

Najwyższa zdawalność w Brodnicy - 83,33 %

Kurs podstawowy:
minimum  6 godzin teorii  i 5 godzin jazdy.
Tylko u nas -ROMET ZK 50 jak na egzaminie państwowym Grudziądzu.

Prawo jazdy kat. AM uprawnia do kierowania:
- motorowerem;
- czterokołowcem lekkim
- zespołem złożonym z pojazdu określonego dla kat. AM oraz przyczepy.


Osoby, które już posiadają kartę motorowerową i ukończyły 14 lat, podlegają płatnej wymianie karty na prawo jazdy AM z pominięciem egzaminu.

Warunki uczestnictwa w kursie prawa jazdy kat.AM:
- minimalny wymagany wiek 14 lat,
- pisemna zgoda rodziców lub opiekuna, uzyskanie orzeczenia o braku  przeciwwskazań do prowadzenia pojazdu
- wyrobiony dowód osobisty lub paszport, aby przystąpić do egzaminu!!!

Nasi kursanci mają możliwość jazdy na placu egzaminacyjnym WORD-u w Toruniu i Grudziądzu, oraz jazdy po trasach egzaminacyjnych w Toruniu i Grudziądzu.


 

   


 

 

NASZA CENA:
 

Szczegóły w biurze!

 Jak się zapisać?
Dlaczego my? Wyniki i nagrody
 Kontakt z nami


 

 

 W naszym Ośrodku istnieje możliwość jazdy w Grudziądzu po trasie egzaminacyjnej!