Aktualności

Kategoria A

SZKOLENIA » Kategoria A


Kategoria A1, A2, A

Kategoria A1

Kurs podstawowy: 30 godzin teorii i 20 godzin jazdy.
Jako jedyni w Brodnicy posiadamy motocykl HONDA CBF 125 - dokładnie taki sam jak na egzaminie państwowym w  Grudziądzu.               

Prawo jazdy kat. A1 uprawnia do kierowania:

- motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,
- motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
- pojazdami określonymi dla prawa jazdy AM,
- zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla kat. A1 oraz przyczepy.


Warunki uczestniczenia w kursie prawa jazdy kat. A1: 

- minimalny wymagany wiek: 15 lat i 9 miesięcy,
- pisemna zgoda rodzica lub opiekuna,
- wyrobiony dowód osobisty lub paszport,
- uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem.

Kategoria A2

Kurs podstawowy: 30 godzin teorii i 20 godzin jazdy.
Tylko u nas szkolimy na SUZUKI GLADIUS 650 - jak na egzaminie państwowym w Grudziądzu.

Osoby posiadające prawo jazdy kat. A1: 0 godzin teorii i 10 godzin jazdy

Prawo jazdy kat. A2 uprawnia do kierowania:

- motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnnej, nieprzekraczająceym 0,2 kW/kg, przy przym nie może on powstawać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
- motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
- pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM
-
zesołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla kat. A2 oraz przyczepy.

Warunki uczestniczenia w kursie prawa jazdy kat. A2: 

- minimalny wymagany wiek: 17 lat i 9 miesięcy
- osoby niepełnoletnie - pisemna zgoda rodziców lub opiekuna,
- wyrobiony dowód osobisty lub paszport,
-uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do kierowania pojazdem.

Kategoria A

Kurs podstawowy: 30 godzin teorii i 20 godzin jazdy.
Szkolimy na SUZUKI GLADIUS 650 A - jak na egzaminie państwowym w Grudziądzu.

Osoby posiadające prawo jazdy kat. A2 min. 2 lata: 0 godzin teorii i 10 godzin jazdy

Prawo jazdy kat. A uprawnia do kierowania:

- motocyklem,
- pojazdami określonymi dla kat. AM,
-zespołem pojazdów złożonym z określonego dla kat. A oraz przyczepy,
-
motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW (minimalny wiek: 21 lat).

Warunki uczestniczenia w kursie prawa jazdy kat. A: 

- minimalny wiek 24 lata,
- 20 lat - jeśli osoba posiada prawo jazdy kat. A2 od 2 lat,
-21 lat - dla motocykli trójkołowych o mocy pow. 15 kW, jeśli osoba posiada prawo jazdy kat. A2,
-
uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do kierowania pojazdem.

Jazdy odbywają się z najlepszymi  instruktorami, którzy wielokrotnie zostali nagrodzeni nagrodą Dyrektora Word-u w Toruniu za najlepsze wyniki w uczeniu motocyklistów.
Instruktor roku: 2007, 2008, 2012, 2014, 2015, 2019 -                                                Grzegorz Kępczyński
Instruktor roku 2016: Mariusz Kępczyński

Najwyższa zdawalność w Brodnicy !

Nagrody Dyrektora WORD w Toruniu

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASZA CENA:

Cena - 1600 zł
 


 Jak się zapisać?
Dlaczego my? Wyniki i nagrody
 Kontakt z nami

 

 

Nasi instruktorzy, którzy szkolą motocyklistów:
     
Grzegorz                Mariusz
Kępczyński              Kępczyński


Jako jedyni w Brodnicy posiadamy pełnowymiarowy, asfaltowy plac manewrowy przeznaczony dla motocyklistów, na którym można w pełni bezpiecznie wykonywać zadania egzaminacyjne o odpowiedniej odległości do rozpędzenia i zatrzymania motocykla.