Aktualności

Jak się zapisać?

POMOC » Jak się zapisać?

Wariant 1
Należy udać się do wydziału komunikacji w celu założenia PKK ( Profil Kandydata na Kierowcę ) i złożyć odpowiednie dokumenty:
- zgoda rodziców w przypadku nie ukończenia wymaganego wieku ( szkolenie można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku )
- zaświadczenie lekarskie
- zdjęcie
- wypełnić wniosek o wydanie prawa jazdy
- posiadać dokument tożsamości (paszport, dowód osobisty ). Następnie należy stawić się w OSK z minimum wpłaty, oraz oczekiwać na rozpoczęcie szkolenia